• Адреса
  • ТЕЛЕФОНИ
    • (0522) 24-72-82
  • графік роботи
    Пн-Чт: 8.00-16.45, Пт: 8.00-15.30, обідня перерва :12.00-12.30
Сертифікація систем управління

Орган з сертифікації ДП «Кіровоградстандартметрологія» здійснює сертифікацію:

 

- систем управління якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги  (ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT);

- систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність  ДСТУ ISO 22000:2019 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі (ISO 22000:2018, IDT).

  

  

Порядок проведення сертифікації систем управління в загальному випадку містить:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію системи управління;

- проведення попереднього оцінювання системи управління;

- проведення сертифікаційного аудиту системи управління;

- прийняття рішення щодо сертифікації;

- видачу сертифіката на систему управління, укладання ліцензійної угоди;

- проведення наглядових аудитів;

- проведення повторної сертифікації.

 

Інформація щодо процесів надання, відмови, підтримування, повторної сертифікації, призупинення, поновлення або скасування сертифікації, або розширення чи скорочення сфери сертифікації, процесів щодо розгляду скарг та апеляцій зазначена у відповідних порядках проведення сертифікації та інструкціях органу з сертифікації, витяги з яких подано нижче.

 

При проведенні робіт Орган з сертифікації не застосовує знак сертифікації системи управління, яким він дозволяє користуватися сертифікованим клієнтам.

 

Заявка на проведення сертифікації систем управління якістю

Заявка на проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

 

Перелік документів для проведення попереднього оцінювання системи управління якістю

Перелік документів для проведення попереднього оцінювання системи управління безпечністю харчових продуктів

 

Витяг з Порядку сертифікації систем управління якістю

Витяг з Порядку сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

 

Витяг з Інструкції І.ОС.14 Припинення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації

Витяг з Інструкції І.ОС.16 Порядок оформлення відмов у проведенні сертифікації

Витяг з Інструкції І.ОС.19 Розгляд апеляцій та скарг

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

щодо забезпечення неупередженості

 Орган з сертифікації ДП «Кіровоградстандартметрологія» (далі ОС) здійснює сертифікаційну діяльність неупереджено та не допускає комерційного, фінансового або іншого тиску, який порушує неупередженість. Керівництво ОС  бере на себе зобов’язання діяти не­упереджено та несе відповідальність щодо неупередженості.  

ОС розуміє  важливість неупередженості під час виконання діяльності з сертифікації,  урегульовує конфлікт інтересів і забезпечує об’єктивність діяльності з сертифікації.

ОС визначає, розглядає, аналізує, оцінює, здійснює моніторинг та документує ризики щодо  конфлікту інтересів, які виникають під час здійснення сертифікації, охоплюючи будь-які конфлікти, що виникають через його  взаємозв'язки. За  наявності будь-яких загроз неупередженості ОС за­документовує та може продемонструвати, як усуваються або мінімізуються такі загрози, а також задокументовує будь-який  залишковий ризик. Це стосується всіх визначених потенційних загроз, незалежно від того, чи вони  виникають у  межах ОС або через діяльність інших осіб, органів  чи  організацій. У разі,  якщо відносини  являють  неприпустиму загрозу  для неупередженості, сертифікація не надається.

ОС на регулярній основі проводить оцінювання  ризиків на засіданні Ради ОС, до складу якої входять відповідні зацікавлені сторони. 

ОС не сертифікує систему управління якістю іншого органу з сертифікації.

ОС та будь-яка його частина як юридичної особи й будь-яка особа під організаційним контролем ОС не пропонує та не здійснює консультування з питань систем управління, не пропонує та не здійснює внутрішні аудити своїх сертифікованих клієнтів. (шляхом зменшення зазначеної загрози є те, що ОС не повинен сертифікувати систему управління щонайменше протягом двох років після закінчення консультування або внутрішні аудити якої він здійснював).

ОС не залучає до здійснення аудитів консалтингову організацію з питань систем управління. Діяльність ОС не представляється та не пропонується як діяльність, пов’язана з діяльністю організації, яка надає консультування з питань систем управління. ОС вживає заходів, щоб спростувати недоречні посилання або заяви будь-якої кон­салтингової організації, яка наголошує або натякає, що сертифікація  може  бути  простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде залучено  певний орган з сертифікації. ОС не заявляє та не натякає, що сертифікація може  бути простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде задіяно певну  консалтингову організацію.

ОС не залучає до аудиту або іншої сертифікаційної діяльності персонал, зокрема той,  що працює на керівних посадах, який здійснював консультування щодо  систем управління клієнта (шляхом зменшення за­значеної загрози є те, що такий  персонал не повинен залучатися мінімум упродовж двох років з дати закінчення  консультування).

ОС вживати  заходів  у  відповідь  на  будь-які  загрози  його  неупе­редженості,  які  можуть  виникнути  через дії інших осіб, органів чи організацій.

Весь персонал ОС, який може вплинути на сертифікаційну діяльність, діє неупереджено й не дозволяє комерційному, фінансовому чи будь-якому іншому тиску ставити під загрозу  неупередженість

ОС вимагати  від  персоналу (як  внутрішнього так  і  зовнішнього) повідомляти про будь-яку відому їм ситуацію, яка може загрожувати їм або органу з сертифікації конфліктом інтересів. Керівництво ОС використовує цю інформацію як вхідні дані для визначення загроз неупередженості, що пов’язані з діяльністю такого персоналу або орга­нізацій, та не залучають такий  персонал, доки він не зможе  продемонструвати відсутність конфлікту інтересів.

Весь штатний персонал ОС, що залучається до сертифікаційної діяльності, підписує окремі декларації щодо обов’язків щодо забезпечення неупередженості.

Зв’язатися з відділенням метрології