• Адреса
  • ТЕЛЕФОНИ
    • (0522) 24-72-82
  • графік роботи
    Пн-Чт: 8.00-16.45, Пт: 8.00-15.30, обідня перерва :12.00-12.30
Орган з сертифікації КРОПИВНИЦЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕ­ТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»

Орган сертифікації ДП «Кіровоградстандартметрологія» акредитований Національним агентством з акредитації України (атестат про акредитацію №1О161 від 25.12.2019 дійсний до 24.12.2024).

Наказами Мінекономіки №1143 від 17.06.2020 та № 1165 від 19.06.2020 ДП «Кіровоградстандартметрологія» призначено органом з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності продукції згідно з: 

- Технічним регламентом з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1077;

-Технічним регламентом будівельних виробів (продукції), затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20.12.2006 №1764.

Орган з  сертифікації КРОПИВНИЦЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДНІПРОПЕ­ТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» проводить:

- сертифікацію харчової продукції та продовольчої сировини;

- сертифікацію промислової продукції, будівельних виробів та матеріалів;

- сертифікацію послуг харчування, готельних послуг;

- сертифікацію систем управління якістю та систем управління безпечністю харчових продуктів;

- атестацію виробництв;

- оцінку відповідності продукції вимогам технічних регламентів;

- видачу довідок, рішень в митні органи;

- навчання щодо запровадження системи управління якістю та системи HACCP;

- надання методичної допомоги щодо маркування продукції, розробки технологічних документів.

Схеми (моделі), що використовуються під час сертифікації:

- сертифікація одиничного виробу;

- сертифікація партії продукції;

- сертифікація продукції, що виготовляється серійно (з обстеженням виробництва);

- сертифікація продукції, що виготовляється серійно (без обстеженням виробництва).

Порядок проведення сертифікації продукції (послуг) в загальному випадку містить:

- подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції (послуг);

- аналіз наданої документації;

- прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

- обстеження виробництва;

- атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або оцінка системи управління якістю;

- відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

- аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

- видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди;

 технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

 

Заявка на проведення сертифікації продукції

Заявка на проведення сертифікації систем управління якістю

Заявка на проведення сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів

Заявка на сертифікацію послуг (розміщування, харчування тощо)

Заявка на проведення оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту

Заявка на проведення семінару «Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000»

Порядок розгляду скарг та апеляцій

Права та зобов’язання клієнта

 Права клієнта:

1 Одержувати додаткову інформацію щодо оформлення заявки.

2 Ознайомитися з процедурами проведення робіт.

3 Отримувати відповідні документи стосовно перевірки.

4 Застосовувати сертифікаційні документи для зазначення сертифікації продукції та послуг.

5 Назву органу сертифікації використовувати лише щодо продукції чи послуги, яка ним сертифікована.

6 Використовувати інформацію про сертифіковану продукцію чи послуги з метою реклами, через відповідне посилання на наявність сертифіката, в засобах інформації, зокрема документах, рекламних матеріалах тощо.

7 Бути проінформованим про зміни сертифікаційних вимог.

8 Подавати скарги та апеляції  стосовно виконаних робіт з сертифікації до ОС.

 Обов’язки  клієнта:

1 Завжди виконувати вимоги сертифікації, зокрема, впроваджені відповідні зміни, що були повідомлені органом сертифікації.

2 Запроваджувати усі необхідні заходи для:

- проведення оцінювання та наглядання (за потреби), зокрема, забезпечує умови для розгляду документів та записів і доступу до відповідного устаткування, місць розташування, підрозділів, персоналу та для субпідрядників клієнта;

- розгляду скарг;

- участі спостерігачів, за потреби.

3 Робити заяви щодо сертифікації у відповідності до галузі сертифікації.

4 Не використовувати сертифікацію продукції таким чином, щоб зіпсувати репутацію органу сертифікації, і не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими;

5 У випадку призупинення, скасування або закінчення терміну дії сертифікації,  припиняти використання всіх рекламних матеріалів, що містять будь-яке посилання на сертифікацію, і вживає заходів, які вимагає схема сертифікації (наприклад, повернення будь-яких сертифікаційних документів), та виконує будь-які інші необхідні дії;

6 Відтворювати цілісність сертифікаційних документів при наданні їх копій іншим сторонам.

7 Посилаючись на сертифікацію продукції в засобах інформації, таких як документи, брошури чи рекламні матеріали, виконувати вимоги органу сертифікації.

8 Виконувати усі вимоги щодо використання знаку відповідності та інформації стосовно продукції.

10 Зберігати записи щодо всіх відомих йому скарг, що стосуються відповідності вимогам щодо сертифікації, та робити ці записи доступними органу сертифікації.

11 Повідомляти орган сертифікації про зміни, які можуть вплинути на його здатність відповідати вимогам сертифікації.

12 Сплачувати всі витрати, що пов’язані з проведенням сертифікації та нагляданням, незалежно від прийнятих за їх результатами рішень.

 

 

Загальна інформація щодо оплати за послуги

Оплаті заявником підлягають усі роботи, що пов'язані з оцінкою відповідності (сертифікацією) продукції, незалежно від її результатів.

Під час проведення робіт фінансові взаємовідносини встановлюються між ОС та заявником.

Оплата робіт проводиться на підставі господарських договорів.

Вартість робіт, порядок укладання договорів визначається відповідно до І.ОС.20 «Визначення вартості робіт з сертифікації та оцінки відповідності продукції», І.ОС.10 «Порядок оформлення договорів, угод про договірну ціну по окремим видам робіт».

 

 

Політика щодо неупередженості

 

     Керівництво ОС розуміє важливість неупередженості під час виконання діяльності з сертифікації та оцінки відповідності, регулює конфлікт інтересів і гарантує об’єктивність діяльності з сертифікації.

     Сертифікаційну діяльність ОС здійснює неупереджено.

     ОС несе відповідальність за неупередженість своєї сертифікаційної діяльності та не дозволяє комерційним, фінансовим або іншим впливам становити загрозу для неупередженості.

     Щоб зберігалась неупередженість заходи з сертифікації виконують згідно Порядків сертифікації,  які  належним чином структуровані та керовані.

     Неупередженість забезпечується створенням та функціонуванням у складі ОС Ради представників зацікавлених сторін (надалі – Рада) що гарантує неупередженість дій ОС.

 

 

Звернувшись до нас Ви отримаєте кваліфіковану послугу, детальну консультацію

та високопрофесійний рівень обслуговування. Роботи будуть проведено якісно, професійно, в стислі терміни та по оптимальним цінам.

 

Інформацію про порядок надання послуг можна одержати за адресою:

 тел. (0522) 35-12-33, (066) 766-54-80, (050) 619-98-73

e-mail: sert@metr.kr.ua

 

Зв’язатися з відділенням метрології